Lunchstängt mellan
12:00-13:00

Om oss

Hos oss får du alltid träffa en erfaren specialist inom allmänmedicin eller inom barn- och ungdomssjukvård när du behöver det. 

Våra specialister har erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomsmedicin både nationellt och internationellt och vi behärskar flera olika språk. I vår omsorg är ditt barns hälsa i kompetenta händer. 

Personal på Anwar BUMM

  • 3 barnläkare
  • 1 ST-läkare i allmän medicin
  • 3 barnsjuksköterskor
  • 2 undersköterskor
  • 4 psykologer
  • 1 kurator
  • 1 medicinsk sekreterare

Kollektivavtal finns hos Almega Vårdföretagarna 

Kvalitet

Anwar BUMM är en privat barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som drivs på uppdrag av Region Stockholm. Vi arbetar under samma vilkor som regionsdrivna barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna. 

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Vi har inte ett akutuppdrag men vi kan erbjuda ett antal oplanerade akutbesök per dag främst för barn under 18 år samt barn med olika kroniska sjukdomar.

From hösten 2018 har mottagningen även deltagit i det nationella kvalitetsregistret: "Luftvägsregistret"

Vi har även nyligen börjat med videomöten som fungerar som en bra komplement till ett fysiskt besök. Mera info finns under fliken "Videomöten".

Sammanhållen journalföring
Anwar BUMM använder sammanhållen journalföring. Detta innebär att våra medarbetare som deltar i din vård även har möjlighet att ta del av uppgifter i journaler du har hos andra vårdgivare inom Region Stockholm. 
På webbplatsen 1177.se kan du under "Regler och rättigheter", rubrik "Rättigheter i vården" läsa mer om sammanhållen journalföring.