Lunchstängt mellan
12:00-13:00

Postadress: Anwar BUMM, Kistagången 22, 164 40 Kista                                                                                                                                                                                                                            Besöksadress: Anwar BUMM, Gullfossgatan 1 C, 164 40 Kista                         

Telefon: 08-121 495 08  Alla besök och ärendet hanteras via telefon först. ÄNDRADE TELEFONTIDER kl.08:00-10:00

1177: ÅTERBUD kan lämnas på telefonsvararen eller via 1177 dygnet runt. Observera att återbud måste lämnas minst 24 timmar före bokad besök.  Via 1177 kan du även begära ett nytt recept om ditt barn går hos oss för regelbundna kontroller. Önskar ni en ny tid, behöver ni kontakta oss under våra ordinarie öppettider. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ringa tillbaka. OBS! Pga sekretesslagen och datainspektionslagen (GDPR) är det inte tillåtet att hantera känsliga uppgifter via e-mail eller sms. Vi kommer därför inte ta emot varken sms eller e-mail. SMS-påminnelse är möjligt att få efter muntligt eller skriftligt godkännande.